Vihreät Arvot

Vihreät Arvot

Green Dot Logo

Ympäristönsuojelu on tärkeä tavoitteemme.


Vähemmän pakkausjätettä

Käytämme ympäristöystävällisiä ja kierrätettäviä pakkausmateriaaleja, joilla on Green Dot-merkintä.

Green Dot

Vorwerk on Dual Systemin (Green Dot) jäsen. Me osallistumme jätteen hävittämiseen ja kierrättämiseen.

Energian säästö

Vorwerk-tuotteet ovat ympäristöystävällisiä ja kuluttavat vähän energiaa

Ympäristöorientoitunut tuote

Käytämme ympäristöystävällisiä valmistusmateriaaleja ja värejä. Vältämme tarkoituksella käyttämästä yrityksiä, jotka valmistusprosesseissaan saastuttavat ympäristöä. Esim. pölypussien valmistuksessa ei käytetä liuotinpitoisia liimoja, valkaistua paperia eikä myrkyllisiä muoveja.